Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorie


Kontakt

Kontakt:Ing. Petr Zelenka
Mob.:+420 777 748 207
E-Mail:zelenka@vvvmost.cz


 

 

VVV MOST spol. s r.o. i-tes doporučuje

Společnost je zaregistrována na portálu i-TES

 

Výrobky a služby kategorie Hlídač závalu HZM

 

 

 

Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizy týkající se problematiky dopravních pásů. Během dalších let byla činnost firmy postupně rozšiřována a v současné době nabízí komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků.

 

Přejít na produkty a služby >>>

  Obchodní jméno:
VVV MOST spol. s r.o.
Sídlo společnosti:
Topolová 1234, 434 01 Most, ČR
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
00526355
DIČ: CZ00526355
Spisová značka: C 32 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Datum vzniku: 15. srpna 1990
Základní kapitál: 11.700.000 Kč
Webová stránka: http://www.vvvmost.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/VVVMOST/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití:

Hlídače závalu HZM 2000-I lze využít všude tam, kde dochází k pohybu sypkých i kapalných hmot a to jak v různých svodkách, přesypech, zásobnících, tak i ve strojích jako jsou drtiče, mlýny a podobně. Spolehlivost hlídače je zaručena jak při povětrnostních změnách v okolí snímače, tak při změnách konzistence přesýpaného nebo nasypávaného materiálu, ke kterým dochází při případném zkrápění materiálu, při vysoké prašnosti a při změnách teplot. Hlídače závalu model HZM 2000-II jsou používány u dopravy značně lepivých materiálů, jako např. energosádrovec.

 

Technické vlastnosti:

Hlídač závalu pracuje na principu využití pružnosti pryžové membrány, na které je připevněn kovový předmět, zasahující při vytlačení membrány do elektromagnetického pole indukčního snímače nebo do elektrostatického pole elektrostatického (kapacitního) snímače.

 

Snímače mají pracovní rozsah od – 40 ºC do + 80 ºC.

 

Výrobek je chráněn jako užitný vzor, jeho nepovolená výroba bude stíhána podle zákona.

 

Princip induktivních čidel (senzorů):

Senzory dodávají informace o pozici, koncové poloze, výšce hladiny nebo jsou nasazeny jako zdroje impulsů. Induktivní snímače využívají fyzikální jev změny oscilace magnetického pole pomocí ztrát vytvářených vířivými proudy v elektricky vodivých materiálech. Oscilační LC obvod vytváří vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Toto pole leží nad aktivní plochou senzoru, při přiblížení elektricky vodivého předmětu, v případě závalové sondy je to kovový předmět upevněný na pryžové membráně, vznikají dle indukčního zákona v tomto předmětu vířivé proudy, které odebírají energii oscilačnímu obvodu. Oscilační amplituda se zmenšuje. Senzor vyhodnocuje dva stavy. Při nepřítomnosti snímaného předmětu v aktivní zóně (pasivní stav senzoru) velkou oscilační amplitudu a naopak při předmětu v aktivní zóně (aktivní stav senzoru) malou oscilační amplitudu. V průmyslovém nasazení nabízejí bezkontaktní senzory ve srovnání s mechanickými spínači mnoho předností. Pracují bez kontaktu se snímaným materiálem, nevzniká opotřebení, umožňují vysoký počet sepnutí a velkou přesnost spínání. Dále jsou odolné proti vibracím, prachu a vlhkosti.

 

Umístnění:

Hlídače závalu model HZM 2000 – I jsou nejčastěji montovány na vnější stěnu hlídaného prostoru a to hlavně tam, kde se pohybuje sypký materiál, např. uhlí, kámen a písek a nebo tam kde se pohybuje kapalný nelepivý materiál.

 

Údržba:

Všechny typy hlídačů závalu jsou vyráběny jako bez údržbové. Hlídače závalu je možné v prašném prostředí čistit oplachováním.

 

 

 

 

 

 

 

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


 

 

 

 

 

 

  

  RNDr. Jaroslav jochman Analýza dopravních pásů, expertýzy
 

Expert portálu i-TES na danou problematiku

RNDr. Jaroslav Jochman

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

+420 777 748 205

 

 

 

 

 

Výrobky a služby společnosti na portálu i-TES


 

Detektor uložení ocelových lan 
Detektor vybočení ocelových desek 
Dopadové lože 
Dopravní pásy profilové 
Dopravní pásy PVC a PU 

Dopravní pásy s bočními vlnovci 

Dopravní systémy s korečky
Dopravníky Flexowell Typu Z a L
Elektro bubny RULMECA 
Hadicové dopravníky a U dopravníky 
Hlídač závalu HZM 
Hnací magnetický buben HMB 
Korečkové dopravníky 
Kryty dopravníků RULMECA 
Magnetický bubnový separátor MBS 
Magnety, separátory a detektory kovů RAOUL LENOIR 
Materiály pro spojování a opravy dopravních pásů 
Mechanické spony a spojovače 
Nářadí pro spojování a opravy dopravních pásů 
Nouzové lankové spínače DITTELBACH & KERZLER 
Ocelokordové dopravní pásy - MATADOR 
Opravy a spojování dopravních pásů 
Permanentně magnetické separační rampy
Permanentní třídící magnet PTM 
Podavače 
Pogumování a keramické obložení válců 
Pohony dopravníků STIEBEL 
Pryžotextilní dopravní pásy - MATADOR 
Převodové skříně STM 
Převodové skříně TRAMEC 
Příhradové pásové dopravníky
Přístroj pro měření tloušťky pásů a bubnů
Radiofrekvenční systém měření teploty 
Separátor neželezných kovů SNF 
Servisní činnost 
Stěrače dopravních pásů HOSCH 
Technologické celky 
Technologické pásové dopravníky
Těsnící systémy dopravníků SPILL-EX 
TTM trhací stroj 
Údržba, montáže, opravy dopravníků 
Válečky a pražce TRANZA
Válečky a pražce PRECISMECA 
Vulkanizační soupravy 
Výzkum a vývoj - měřící technika

 

 

 


Zdroj dat
http://www.vvvmost.cz/hlidac-zavalu-hzm/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2020 Insion